Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/09/30/681
30.09.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego (ZUS-EPRZ)
N
2011/09/30/680
30.09.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach (za okresy miesięczne/roczne) (ZUS-EWZU)
N
2011/09/30/679
30.09.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia (ZUS-EWZUU)
N
2011/09/29/678
29.09.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór oświadczenia agenta w sprawie świadczenia usług transgranicznych
N
2011/09/07/677
07.09.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2011/09/07/676
07.09.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2011/09/07/675
07.09.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
T
2011/09/07/674
07.09.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2011/09/07/673
07.09.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o umorzenie wszczętego postępowania podatkowego
T
2011/09/07/672
07.09.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 22