Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/03/31/550
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO ZNISZCZONEGO W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU
N
2011/03/31/549
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej
T
2011/03/31/548
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO INWESTORA
N
2011/03/31/547
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
N
2011/03/31/546
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU ODBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ZNISZCZONEGO W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU
N
2011/03/31/545
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór udostępniania danych z operatu ewidencyjnego
N
2011/03/31/544
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
N
2011/03/31/543
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, uwzględniającego odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów
T
2011/03/31/542
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
N
2011/03/31/541
31.03.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wniosek o przyjęcie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych / wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi / likwidacji otworu wiertniczego.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 45