Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/02/25/505
25.02.2011
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór pisma ogólnego
T
2011/02/23/504
23.02.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ)
N
2011/02/22/503
22.02.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN)
N
2011/02/22/502
22.02.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (ZUS-ERU)
N
2011/02/22/501
22.02.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS-EKS)
N
2011/02/21/500
21.02.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS)
N
2011/02/21/499
21.02.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW)
N
2011/02/17/498
17.02.2011
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór odpowiedzi na wnioski związane z rejestracją pojazdu
T
2011/02/14/497
14.02.2011
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór pisma ogólnego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9