Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/05/26/591
26.05.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek ubezpieczonego o zwrot nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (ZUS EZS-U)
N
2011/05/24/590
24.05.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek ubezpieczonego o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW-U)
N
2011/05/24/589
24.05.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o układ ratalny (ZUS-EUR)
N
2011/05/24/588
24.05.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (ZUS-EUN)
N
2011/05/24/587
24.05.2011
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek (ZUS-EOP)
N
2011/05/18/586
18.05.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz zbieranie lub transport odpadów
T
2011/05/18/585
18.05.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej / dodatku do dokumentacji geologicznej
T
2011/05/18/584
18.05.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o przyjęcie zgłoszenia projektu prac geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi
T
2011/05/18/583
18.05.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
T
2011/05/18/582
18.05.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, którego wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 36