Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/08/17/659
17.08.2011
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór odpowiedzi na zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania w następstwie wniosku o dopisanie do spisu wyborców
T
2011/08/17/658
17.08.2011
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania w następstwie wniosku o dopisanie do spisu wyborców
T
2011/08/17/657
17.08.2011
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
T
2011/08/17/656
17.08.2011
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór odpowiedzi na zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
T
2011/08/17/655
17.08.2011
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór odpowiedzi na wniosek o dopisanie do spisu wyborców
T
2011/08/17/654
17.08.2011
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców
T
2011/08/12/653
12.08.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
T
2011/08/12/652
12.08.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
T
2011/08/12/651
12.08.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wezwanie do uzupełnienia braków oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
T
2011/08/12/650
12.08.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Decyzja odmowna do oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20