Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/10/28/697
28.10.2011
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2011/10/28/696
28.10.2011
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2011/10/28/695
28.10.2011
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18 proc zawartości alkoholu
N
2011/10/26/694
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH PROGRAMU KSZTAŁCENIA - wzór zgłoszenia przez organizatora doskonalenia zmiany danych programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
N
2011/10/26/693
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH PROGRAMU KSZTAŁCENIA - wzór uzupełnienia przez organizatora doskonalenia braków w zgłoszeniu zmiany danych programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
N
2011/10/26/692
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DANYCH ORGANIZATORA - Wzór zawiadomienia o zmianie danych organizatora
N
2011/10/26/691
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZMIANA DANYCH ORGANIZATORA DOSKONALENIA - wzór potwierdzenia przez Ministerstwo Infrastruktury dokonania zmiany danych organizatora doskonalenia
N
2011/10/25/690
25.10.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH - dotyczy rozliczeń począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego drugiego półrocza 2011 r.
N
2011/10/24/689
24.10.2011
ARCHIWUM
Wzór zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2011/10/21/688
21.10.2011
ARCHIWUM
Wzór zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16