Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/10/26/694
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH PROGRAMU KSZTAŁCENIA - wzór zgłoszenia przez organizatora doskonalenia zmiany danych programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
N
2011/10/26/693
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH PROGRAMU KSZTAŁCENIA - wzór uzupełnienia przez organizatora doskonalenia braków w zgłoszeniu zmiany danych programu kształcenia mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
N
2011/10/26/692
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DANYCH ORGANIZATORA - Wzór zawiadomienia o zmianie danych organizatora
N
2011/10/26/691
26.10.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
ZMIANA DANYCH ORGANIZATORA DOSKONALENIA - wzór potwierdzenia przez Ministerstwo Infrastruktury dokonania zmiany danych organizatora doskonalenia
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4