Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/07/22/3395
22.07.2016
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o weryfikację statusu sprawy
T
2016/07/22/3394
22.07.2016
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o udostępnienie akt sprawy
T
2016/07/22/3393
22.07.2016
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego
T
2016/07/22/3392
22.07.2016
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór informacji dla wojewody w sprawie zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie
T
2016/07/22/3391
22.07.2016
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór informacji z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia
T
2016/07/22/3390
22.07.2016
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór informacji dotyczącej ilości osób przeszkolonych przez ośrodek szkolenia w ramach kwalifikacji i szkoleń okresowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6