Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/08/05/411
05.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
T
2010/08/05/410
05.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie decyzji w sprawie sprostowania/uzupełnienia aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2