Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/08/06/413
06.08.2010
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Wzór odpowiedzi na wniosek o uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
T
2010/08/06/412
06.08.2010
Ośrodek Informatyki Wojewódzki Bank Danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wzór odpowiedzi na wniosek o uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2