Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/08/12/416
12.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór odpowiedzi na wniosek ogólny
T
2010/08/12/415
12.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór formularza złożenia skargi lub wniosku
T
2010/08/12/414
12.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3