Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Załączniki do wniosku:
  a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  b) naklejka z hologramem,
  c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów),
  d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e) potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

2. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wygaszenie licencji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych będących podstawą do udzielenia licencji nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

BIP  

http://www.bip.olsztyn.eu

Telefon   895273111
Fax   895275062
Słowa kluczowe   Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podobne usługi  

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką