Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie do licencji wspólnotowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia do licencji wspólnotowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy wydaną do 13 sierpnia 2013 r.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Wniosek
Czas realizacji  

Do 7 dni.

Opłaty  

Za wydanie zaświadczenia do licencji wspólnotowej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zaświadczenie do licencji wspólnotowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaświadczenie do licencji wspólnotowej.

  Zaświadczenie do licencji wspólnotowej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia do licencji wspólnotowej.