Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transporut drogowego w zakresie przewozu osób

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej dokument - w przypadku osób innych niż przedsiębiorca (dodatkowo za udzielone pełnomocnictwo dowód opłaty skarbowej)
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu/-ów z zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu drogowego osób
 • Dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, które potwierdzają, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd - dotyczy wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym – dotyczy licencji na przewóz osób
 • Wniosek
 • Wykaz pojazdów
Czas realizacji  

Niezwłocznie.

Opłaty  

Opłata skarbowa: • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. • 17 zł za pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i odbierającej dokument – w przypadku osób innych niż przedsiębiorca opłata administracyjna: Opłata za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 11% od podstawy (od 2 do 15 lat - 320 zł, powyżej 15 do 30 lat - 380 zł, powyżej 30 do 50 lat – 450 zł). Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia: 11 % od podstawy (podstawa wynosi 1000 zł)

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania wypisu z zezwolenia lub licencji wnosi się za pośrednictwem właściwego Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie lub odmowa wydania dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Analiza merytoryczna wniosku, 3.Wydanie wypisu lub decyzja o odmowie wydania wypisu.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wypis licencji zezwolenia transport drogowy

  Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transporut drogowego w zakresie przewozu osób

  Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą