Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Załączniki do wniosku:
  a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  b) naklejka z hologramem,
  c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów),
  d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e) potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

2. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wygaszenie licencji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Podobne usługi  

  Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką