Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ właściwy administracji publicznej, np. marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
  drogowym.
 • Załączniki:

  1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

  2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy zgodnie z rozkładem jazdy, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r,

  3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

  5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

  6. cennik,

  7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
  przewozy (wyłącznie autobusy),

  8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy

  regularne w krajowym transporcie drogowym osób.
 • II. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób,

  2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

  3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy

  4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

  5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,

  6. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wynosi w zależności od okresu ważności zezwolenia oraz zasięgu przewozów (wojewódzkie/międzywojewódzkie): do 1 roku - 350 zł/500 zł do 2 lat – 400 zł/550 zł do 3 lat – 450 zł/600 zł do 4 lat – 550 zł/650 zł do 5 lat – 600 zł/700 zł Zmiana zezwolenia - opłata wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia. Wypis z zezwolenia - opłata w wysokości: 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia, w przypadku wydania zezwolenia, 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, 11 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia. Przedłużenie zezwolenia - opłata jak za wydanie zezwolenia. Dla przewozów regularnych specjalnych opłata wynosi 50% odpowiedniej opłaty obowiązującej przy przewozach regularnych.

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Uzgodnienie wydania/zmiany zezwolenia 4. Udzielnie/zmiana/przedłużenie zezwolenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

  Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym