Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie

Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie wniosku o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie kwalifikacyjnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wpisanych przez wojewodę do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie

  Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie

  Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie wniosku o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie kwalifikacyjnym