Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców

Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie informacji o rozpoczęciu szkolenia okresowego kierowców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wpisanych przez wojewodę do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dokument informujący o rozpoczęciu szkolenia okresowego kierowców
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji dotyczącej rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie dokumentacji informującej o rozpoczęciu szkolenia okresowego kierowców. 2. Przyjęcie informacji o rozpoczęciu szkolenia okresowego kierowców.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców

Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców

Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie informacji o rozpoczęciu szkolenia okresowego kierowców