Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o kontrolę autobusu

Wniosek umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli autobusów wycieczkowych przed rozpoczęciem podróży sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, trzeźwości kierowcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

W dniu wskazanym przez wnioskodawcę (data, godz. wyjazdu autokaru)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Ponowne złożenie wniosku do organu

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia kontroli autobusu wycieczkowego przed rozpoczęciem podróży w tym również sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o kontrolę autobusu

Wniosek o kontrolę autobusu

Wniosek umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli autobusów wycieczkowych przed rozpoczęciem podróży sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, trzeźwości kierowcy.