Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie informacji o zakończeniu szkolenia okresowego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wpisanych przez wojewodę do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dokument informujący o zakończeniu szkolenia okresowego kierowców i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji dotyczącej zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji dotyczącej zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie. 2. Przyjęcie dokumentacji informującej o zakończeniu szkolenia okresowego kierowców i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

  Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie

  Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie informacji o zakończeniu szkolenia okresowego i wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej