Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Załączniki do wniosku:
  a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  b) naklejka z hologramem,
  c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów),
  d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e) potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - stwierdzenie wygaśnięcia licencji - 10 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

3. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podobne usługi  

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką