Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców

Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie informacji o rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego kierowców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wpisanych przez wojewodę do Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dokument informujący o rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego kierowców
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji dotyczącej rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie dokumentacji informującej o rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego kierowców. 2. Przyjęcie informacji o rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego kierowców.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców

Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców

Usługa umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu ośrodek szkolenia złożenie wojewodzie informacji o rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego kierowców