Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Potwierdzanie udziału członków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczo-gaśniczych

Uzyskanie potwierdzenia w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komendant Powiatowy/Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Wójt, Burmistrz

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć członek Ochotniczej Straż Pożarnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania potwierdzenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, wnoszone do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (art. 219 kpa)

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie potwierdzenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających 3. Wydanie albo odmowa wydania potwierdzenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • OSP
 • ksrg
 • ekwiwalent pieniężny
 • działania ratownicze
 • Podobne usługi  

  Potwierdzanie udziału członków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczo-gaśniczych

  Uzyskanie potwierdzenia w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną