Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wprowadzanie do podziału bojowego/wycofywanie z podziału bojowego sprzętu OSP

Pobranie odpowiednich formularzy od usługodawcy przez klienta, wypełnienie ich i odesłanie przez klienta usługi do usługodawcy drogą elektroniczną w celu aktualizacji danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komendant Powiatowy/Miejski Państwowej Straż Pożarnej

Kogo dotyczy  

Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnej i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Meldunek wprowadzenia do podziału bojowego
  • Meldunek wycofania z podziału bojowego
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie wymagany

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej ksrg w SWD PSP

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku 2. Przyjęcie informacji i uzupełnienie bazy danych Systemu Wspomagania Decyzji - SWD PSP

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • OSP
  • podział bojowy
  • ksrg
  • JOP
  • Wprowadzanie do podziału bojowego/wycofywanie z podziału bojowego sprzętu OSP

    Pobranie odpowiednich formularzy od usługodawcy przez klienta, wypełnienie ich i odesłanie przez klienta usługi do usługodawcy drogą elektroniczną w celu aktualizacji danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego