Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktywacja/dezaktywacja konta oraz aktualizacja danych na portalu eUrząd

Umożliwienie dostępu do platformy eUrząd

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

obywatel

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  nie wymaga się
Czas realizacji  

7 dni roboczych

Opłaty  

nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie dostępu do platformy

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji i nadanie uprawnień

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   eUrząd dostęp platforma

  Aktywacja/dezaktywacja konta oraz aktualizacja danych na portalu eUrząd

  Umożliwienie dostępu do platformy eUrząd