Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o udziale w działaniach ratowniczo‑gaśniczych

Wydanie zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczych kierowanych przez PSP na przestrzeni ostatnich 365 dni.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kogo dotyczy  

Kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł / potwierdzenie zwolnienia z opłaty skarbowej
Czas realizacji  

do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie zaświadczenia niezbędnego do przedłożenia podczas postępowania kwalifikacyjnego podczas naboru do służby.

Etapy realizacji usługi  

1,Złożenie wniosku online, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Otrzymanie zaświadczenia online

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Państwowa Straż Pożarna
 • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczych.
 • postępowanie kwalifikacyjny
 • Nabór do służby
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia o udziale w działaniach ratowniczo‑gaśniczych

  Wydanie zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczych kierowanych przez PSP na przestrzeni ostatnich 365 dni.