Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska w Aleksandrowie Łódzkim

Bezpłatna komunikacja

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

Kogo dotyczy  

Dzieci i młodzieży od 4 lat do ukończenia 26 roku życia będących mieszkańcami Gminy Aleksandrów Łódzki

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Obustronną kserokopię ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej potwierdzające status ucznia lub studenta, lub aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o realizacji nauki w bieżącym roku szkolnym
 • Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do przedszkola
 • Kserokopia umowy najmu lokalu (dotyczy obcokrajowców)
 • Wniosek o wydanie bezpłatnego biletu ulgowego okresowego imiennego dla dzieci i młodzieży od 4 lat do ukończenia 26 roku życia będących mieszkańcami Gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub studiujących.
 • Kserokopia 1 strony zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym, osoby ubiegającej się lub opiekuna prawnego. W przypadku osób niepracujących aktualne zaświadczenie z OPS lub UP potwierdzające zamieszkanie osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki (zaświadczenie należy załączyć w przypadku, gdy Wnioskodawca nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym)
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie biletu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego. W przypadku pozytywnej weryfikacji wydanie biletu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Bilet specjalny Lokalny transport zbiorowy na terenie Aleksandrowa Łódzkiego i Łodzi.

  Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska w Aleksandrowie Łódzkim

  Bezpłatna komunikacja