Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nagroda „Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku

Zgłoszenie kandydata do nagordy Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Ełku

Kogo dotyczy  

Mieszkańców Miasta Ełku

Podstawy prawne  
  Uchwała nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody „Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku. (Dz. U. z 2013 r., poz. 301 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  W przypadku osiągnięć, wyróżnień należy także dołączyć do wniosku kserokopie dokumentów to potwierdzających.
Czas realizacji  

Wnioski rozpatruje powołana przez Prezydenta Miasta Ełku Kapituła Nagrody „Białej Lilii” w terminie do 15 lipca każdego roku. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia wniosków może być zmieniony przez Prezydenta Miasta Ełku. Wręczenie nagród laureatom następuję w sposób uroczysty do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzony był nabór wniosków. Informację o Nagrodzonych i Wyróżnionych podaje się do publicznej wiadomości po uroczystym wyróżnieniu laureatów.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy  

Nie występuje.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie kandydata do nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku 2.Otrzymanie odpowiedzi zwrotniej od Urzędu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Biała lilia
 • wkład w rozwój
 • nagroda lilii
 • Nagroda „Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku

  Zgłoszenie kandydata do nagordy Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję Miasta Ełku