Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadzór nad działaniami geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozpatrywanie skarg dotyczących działania geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w
zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Pismo/skarga
Czas realizacji  

Do 2 miesięcy od pozyskania kompletu materiałów

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji zwrotnej interweniującemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy – podjęcie działań nadzorczych (zalecenia dla starosty, wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego)

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Podjęcie działań

Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe  
  • skarga / interwencja
  • praca geodezyjna
  • geodeta uprawniony
  • Nadzór nad działaniami geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii

    Rozpatrywanie skarg dotyczących działania geodety uprawnionego lub przedsiębiorcy w
    zakresie przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii