Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na wykorzystanie loga jednostki samorządu terytorialnego

Wyrażenie zgody na wykorzystanie loga jednostki samorządu terytorialnego - wniosek o udzielenie patronatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie loga
Czas realizacji  

Do 30 dni od złożenia wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zgody na wykorzystanie loga lub odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, 2. Weryfikacja i ocena wniosku przez urząd, 3. Udzielenie zgody na wykorzystanie loga lub odmowa.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • logo
 • patronat
 • Podobne usługi  

  Wyrażenie zgody na wykorzystanie loga jednostki samorządu terytorialnego

  Wyrażenie zgody na wykorzystanie loga jednostki samorządu terytorialnego - wniosek o udzielenie patronatu