Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji dotyczącej zmiany terminu zakończenia badań archeologicznych

Ustalenie terminu przedłużenia badań archeologicznych określonych we wcześniejszym pozwoleniu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Inwestorów działających na terenie zabytku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek i zgody wszystkich stron postępowania
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

41 zł

Tryb odwoławczy  

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja

  Wydanie decyzji dotyczącej zmiany terminu zakończenia badań archeologicznych

  Ustalenie terminu przedłużenia badań archeologicznych określonych we wcześniejszym pozwoleniu