Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

- Minister w zakresie kierowanego przez niego działu/działów administracji rządowej. - Kierownik jednostki w dziale w zakresie kierowanej przez niego jednostki zobowiązany do złożenia oświadczenia przez ministra kierującego działem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Czas realizacji  

Minister kierujący działem administracji rządowej sporządza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok do końca kwietnia każdego roku

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w formie elektronicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. 2. Publikacja oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Biuletynie Informacji Publicznej

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Kontrola zarządcza
  • oświadczenie
  • audyt
  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok

    Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok