Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek zawierający dane osobowe z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL, NIP oraz określeniem rodzaju, zakresu i miejsca inwestycji zestawienie faktur do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym rachunki dokumentujące poniesione nakłady inwestycyjne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do 30 dni

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Podobne usługi  

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.