Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w sprawach wydawania decyzji w sprawach ulg podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające sie o otrzymanie decyzj w sprawach ulg podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowej – F-FB.3110-3/1 LUB Formularz wniosku o rozłożenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na raty – F-FB.3110-3/2 LUB Formularz wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – F-FB.3110-3/3LUB Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności podatku – F-FB.3110-3/4 LUB Formularz wniosku o rozłożenie zapłaty podatku na raty – F-FB.3110-3/5
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej
 • Dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje/postanowienie w terminach:

a) 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

b) 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej
  Podobne usługi  

  Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

  Złożenie wniosku w sprawach wydawania decyzji w sprawach ulg podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej