Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - osoba fizyczna

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia podatków i opłat lokalnych. Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Informacja o sytuacji majątkowej z załączonymi dokumentami
 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • Inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi
Czas realizacji  

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy przesłać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • podatki
 • ulgi
 • Udzielenie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - osoba fizyczna

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia podatków i opłat lokalnych. Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.