Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek zawierający dane osobowe z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL, NIP oraz określeniem rodzaju, zakresu i miejsca inwestycji zestawienie faktur do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym rachunki dokumentujące poniesione nakłady inwestycyjne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do 30 dni

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o uzyskaniu ulgi inwestycyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Podobne usługi  

  Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.