Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ubieganie się osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty nalezności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny.

Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny osobom nieprowadzących działalności gospodarczej.
Organem właściwym do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta .
Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w płatnościach oraz jego umotywowanie.
 • Dokumenty potwierdzające ważny interes strony lub interes publiczny.
 • Złożenie oświadczenia o ochronie danych osobowych i oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Dokument udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione.
Czas realizacji  

14-30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane - do 60 dni.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie występuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Ubieganie się od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia
 • odroczenia lub rozłożenia na raty nalezności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny.
 • Ubieganie się osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w płatnościach w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty nalezności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny.

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny osobom nieprowadzących działalności gospodarczej.
  Organem właściwym do rozpatrzenia wyżej wymienionego wniosku jest Prezydent Miasta .
  Wyżej wymienione zobowiązania mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty w sytuacjach gdy zachodzi przesłanka ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego.