Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/04/20/344
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór zawiadomienia o znalezieniu zabytku
T
2010/04/20/343
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór zawiadomienia o odkryciu zabytku
T
2010/04/20/342
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na zawiadomienie o odkryciu zabytku
T
2010/04/20/340
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
T
2010/04/20/339
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2010/04/20/338
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi potwierdzenia opłaty za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2010/04/20/337
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2010/04/20/336
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi - realizacja wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2010/04/20/335
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2010/04/20/334
20.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16