Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Kogo dotyczy  

Pracowników niewypłacalnego pracodawcy i niewypłacalnych pracodawców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek indywidualny pracownika, wniosek o wypłatę zaliczki pracownika, wniosek o wypłatę zaliczki pracodawcy, wykaz zbiorczy, wykaz uzupełniający.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, maksymalnie 30 dni.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rezultat realizacji usługi  

Wypłata świadczeń

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku, ocena formalna wniosku, postępowanie wyjaśniające w zakresie ustalenia daty niewypłacalności pracodawcy, weryfikacja uprawnień, wypłata świadczeń.

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wypłata świadczeń pracowniczych
  • niewypłacalności pracodawcy
  • Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

    Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy