Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole

Umożliwia złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób zainteresowanych dofinansowaniem dożywiania dzieci w szkole

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek osoby zainteresowanej  Pobierz
 • Zaświadczenie o dochodach netto za ostatni miesiąc
 • Ostatnia decyzja z ZUS lub odcinek renty/ emerytury za ostatni miesiąc
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Samorządowe Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie pomocy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomoc społeczna Dożywianie Posiłek w domu i w szkole

  Przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole

  Umożliwia złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu Posiłek w domu i w szkole