Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Kogo dotyczy  

Osoby niepełnosprawne z powiatu dębickiego

Podstawy prawne  
  Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy W sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Dębicy oraz Zasad Udostępniania Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 140)
Wymagane dokumenty  
  Zaświadczenie lekarskie o konieczności wypożyczenia sprzętu oraz dowód osobisty
Czas realizacji  

6 miesięcy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wypożyczenie sprzętu

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Sporządzenie umowy, 4. Odbiór sprzętu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • beneficjent pomocy
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • osoba niepełnosprawna
 • Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

  Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego