Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Płocka Karta Seniora

Wydanie Płockiej Karty Seniora

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Płocka

Kogo dotyczy  

Osoby, które mieszkają na terenie miasta Płocka, ukończyły 65 lat i dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych.

Podstawy prawne  
 • Uchwała Nr 604/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 4205/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wydania regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie Płockiej Karty Seniora
Czas realizacji  

do 30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. Istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie karty

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie karty / Odmowa wydania karty.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • karta seniora
 • senior
 • karta
 • Podobne usługi  

  Płocka Karta Seniora

  Wydanie Płockiej Karty Seniora