Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
Czas realizacji  

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub urzędu gminy będącego Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora lub do wskazanej przez gminę jednostki.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej wydania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opolskia Karta Rodziny i Seniora
  Podobne usługi  

  Wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora