Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Bydgoska Karta Rodzinna

wydanie nowej lub duplikatu Bydgoskiej Karty Rodzinnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Kogo dotyczy  

mieszkańcy Bydgoszczy oraz rodzice lub opiekunowie prawni co najmniej trójki dzieci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • w przypadku dziecka które ukończyło 18 lat - aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole/uczelni z planowanym terminem jej zakończenia albo ważna legitymacja szkolna/studencka
 • w przypadku rodzin zamieszkujących, ale nie mających zameldowania na terenie miasta Bydgoszczy - dokument potwierdzający zamieszkanie wszystkich uprawnionych członków rodziny na terenie miasta Bydgoszczy (np. pierwsza strona PIT 37,decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych, umowa najmu)
 • w przypadku ubiegania się o duplikat Bydgoskiej Karty Rodzinnej z powodu zagubienia lub kradzieży - oświadczenie
 • w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, opiekunów prawnych – dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej
 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Bydgoskiej Karty Rodzinnej
 • aktualne zdjęcie każdego członka rodziny
Czas realizacji  

nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie nowej karty oraz 14 dni w przypadku wystąpienia o wydanie duplikatu

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie karty lub jej duplikatu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Odbiór karty lub jej duplikatu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   bydgoska karta rodzinna

  Bydgoska Karta Rodzinna

  wydanie nowej lub duplikatu Bydgoskiej Karty Rodzinnej