Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”

Przystąpienie do Programu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich rodzin wielodzietnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kogo dotyczy  

Instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej.

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”, zmieniona Uchwałą Nr LVIII/725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLI/696/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przystąpienie instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej do Programu „Karta Dużej Rodziny”
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przystąpienie do „Programu Gorzowska Karta Dużej Rodziny” jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich rodzin wielodzietnych posiadających „Gorzowską Kartę Dużej Rodziny”.

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku o przystąpienie instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej do Programu „Karta Dużej Rodziny” 2. Opracowanie na podstawie wniosku Porozumienia o współpracy w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” 3. Podpisanie Porozumienia o współpracy przez reprezentanta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz właściciela firmy 4. Umieszczenie oferty podmiotu w wykazie ulg i zniżek Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny dostępnym na stronie www.gorzow.pl 5. Umieszczenie logo podmiotu w zakładce Partnerzy Programu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny na stronie www.gorzow.pl

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Gorzowska Karta Dużej Rodziny

  Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”

  Przystąpienie do Programu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny jako Partner oferujący zniżki dla gorzowskich rodzin wielodzietnych.