Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Gorzowska Karta Mieszkańca

Uzyskanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kogo dotyczy  

Do otrzymania Karty uprawnione są osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ze wskazaniem Gorzowa Wielkopolskiego jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osiągają dochód, albo rozliczają w Mieście Gorzowie Wielkopolskim podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także dzieci własne tych osób oraz pozostające pod ich opieką prawną, do ukończenia przez nie 18 roku życia, zaś kontynuujące naukę – do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Podstawy prawne  
 • Uchwała Nr LXV/804/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Gorzowska Karta Mieszkańca”
 • Zarządzenie Nr 318/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia logo Programu osłonowego „Gorzowska Karta Mieszkańca”, wzoru karty oraz zasad wydawania i regulaminu korzystania z Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Wymagane dokumenty  
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki – jeśli dotyczy
 • upoważnienie do złożenia wniosku i odbioru Karty – jeśli dotyczy
Czas realizacji  

30 dni roboczych od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku 2. rozpatrzenie wniosku; 3. personalizacja Karty i wydanie Karty wnioskodawcy lub upoważnionej we wniosku osobie 4. przekazanie przy odbiorze Karty informacji na temat strony internetowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego www.gorzow.pl, na której dostępny jest wykaz ulg i zniżek dla mieszkańców; 5. w przypadku niespełniania warunków określonych w Regulaminie wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę przyznania Karty; 6. Karta wydawana jest ważna przez okres jednego roku, licząc od dnia jej wydania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Gorzowska Karta Mieszkańca

  Gorzowska Karta Mieszkańca

  Uzyskanie Gorzowskiej Karty Mieszkańca