Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wniosek Rodzina 500+

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek i odpowiednie załączniki jeśli będą wymagane, w tym oświadczenia i zaświadczenia, których lista/rodzaje uzależniona jest od indywidualnych okoliczności i sytuacji rodziny wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca (z wyjątkiem okresów przejściowych)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • Program „Rodzina 500+”
 • Wniosek Rodzina 500+

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.