Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca”

Przystąpienie do Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca” jako Partner oferujący zniżki dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Kogo dotyczy  

Instytucji miejskich, jednostek niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotów działalności gospodarczej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Deklaracja przystąpienia do Programu osłonowego „Gorzowska Karta Mieszkańca”
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przystąpienie do Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca” jako Partner oferujący zniżki dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. posiadających „Gorzowską Kartę Mieszkańca”

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie Deklaracji przystąpienia do Programu osłonowego „Gorzowska Karta Mieszkańca” 2. Opracowanie na podstawie wniosku Porozumienia o współpracy w ramach Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca” 3. Podpisanie Porozumienia o współpracy przez reprezentanta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz właściciela firmy 4. Umieszczenie oferty podmiotu w wykazie ulg i zniżek Gorzowskiej Karty Mieszkańca dostępnym na stronie www.gorzow.pl 5. Umieszczenie logo podmiotu w zakładce Partnerzy Programu Gorzowskiej Karty Mieszkańca na stronie www.gorzow.pl

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Gorzowska Karta Mieszkańca

  Współpraca z podmiotami w ramach Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca”

  Przystąpienie do Programu „Gorzowska Karta Mieszkańca” jako Partner oferujący zniżki dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.