Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Bydgoska Karta Seniora 60+

Złożenie wniosku o Bydgoską Kartę Seniora 60+

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Nazwa komórki organizacyjnej  

Biuro Aktywności Społecznej

Kogo dotyczy  

Osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują w Bydgoszczy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • dowód osobisty (do wglądu)
Czas realizacji  

W miejscach przyjmowania wniosków karta wydawana jest bez zbędnej zwłoki, realizacja wniosków wysłanych pocztą nie dłużej niż miesiąc.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Brak - możliwość ponownego złożenia wniosku

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku, wydanie lub odmowa wydania karty seniora

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja danych (decyzja o wydaniu lub odmowie wydania karty), 3. Wystawienie karty seniora / informacji o odmowie, 4. Wysłanie lub wydanie karty seniora / informacji o odmowie

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.um.bydgoszcz.pl

Telefon  
 • 525858854
 • 525859531
 • 525859111
 • Fax  
  Słowa kluczowe  
 • karta seniora
 • zniżki
 • senior
 • karta
 • Podobne usługi  

  Bydgoska Karta Seniora 60+

  Złożenie wniosku o Bydgoską Kartę Seniora 60+