Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Zakłady Pracy Chronionej

Wydanie zaświadczenia o wysokości pomocy publicznej w ramach zasady de mini mis dla zakładów pracy chronionej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Podatnika posiadającego status Zakładu Pracy Chronionej i spełniający art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zaświadczenia o wysokości pomocy publicznej w ramach zasady de mini mis dla zakładów pracy chronionej Pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Pobierz
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z ZFRON przez ZPCHR.

Etapy realizacji usługi  

1 Złożenie wniosku 2.Weryfikacja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   • Pomoc de minimis • ZPCHR • Zwolnienie z podatku od nieruchomości • Środki ZFRON • Podatek od nieruchomości

  Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Zakłady Pracy Chronionej

  Wydanie zaświadczenia o wysokości pomocy publicznej w ramach zasady de mini mis dla zakładów pracy chronionej.